Shenzhen Technology CO

Debaoli Technical Park
JiHua Road, LongGang District
Shenzhen
China